Αρχική σελίδα

Σχεδιασμός – Μελέτη – Κατασκευή και Συνολική Διαχείριση Τεχνικών Έργων και Υποδομών – Κτιριακών και Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
Η ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ διαθέτει μονάδα μηχανουργικών κατεργασιών, κατασκευής μηχανημάτων και μεταλλικών προϊόντων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών βιομηχανικού εξοπλισμού εργοστασίων, κεραμοποιείων, λατομείων…
Η E-MOBILITYTECH αποτελεί τμήμα της ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με εξειδίκευση στον τομέα των τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης (e-mobility) και αυτόνομων συστημάτων ηλεκτρικής Ενέργειας. .
Εμπορική αντιπρόσωπηση ή/και παροχή εξειδικευμένών τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσίών σε εταιρείες της αλλοδαπής που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα...
Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles