Κατασκευαστικά Έργα

 • Βιομηχανικό Κτίριο - 750 τ.μ. - Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  Βιομηχανικό Κτίριο - 750 τ.μ. - Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  Κατασκευή Μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με γραφεία, συνολικής επιφάνειας 750 τ.μ. (Ισόγειο + 1ος Όροφος)
  Τιμή από: 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 €
 • Βιομηχανικό Κτίριο - 2.500 τ.μ. - Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  Βιομηχανικό Κτίριο - 2.500 τ.μ. - Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  Κατασκευή Μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με γραφεία, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ. (Ισόγειο + 1ος Όροφος)
  Τιμή από: 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 €
 • Βιομηχανικό Κτίριο - 1500 τ.μ. - Μονάδα Παραγωγής
  Βιομηχανικό Κτίριο - 1500 τ.μ. - Μονάδα Παραγωγής
  Κατασκευή Μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με γραφεία, συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ.
  Τιμή από: 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 €
 • Βιομηχανικό Κτίριο - 1000 τ.μ.- Μονάδα Παραγωγής
  Βιομηχανικό Κτίριο - 1000 τ.μ.- Μονάδα Παραγωγής
  Κατασκευή Μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με γραφεία, συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ. (Ισόγειο + 1ος Όροφος)
  Τιμή από: 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 €
Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles