Προφίλ

Η εταιρεία ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία Μελετών, Κατασκευών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2000 σαν μια εξέλιξη πλήρους κλίμακας της εταιρείας ‘’Τεχνικό Γραφείο Η/Μ Έργων Χρήστος Κ. Στριφτός’’, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1994.

 

Αρχικά η Εταιρεία ανέπτυξε τον τομέα των μελετών και επιβλέψεων Η/Μ εγκαταστάσεων σε  ιδιωτικά κτίρια, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση ολοκληρωμένων οικοδομικών έργων και βιομηχανικών κτιρίων – Turn key Projects.

 

Ταυτόχρονα η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της με την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών εκπροσωπώντας διάφορες εταιρείες της αλλοδαπής για την προώθηση των προϊόντων τους σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Τον Μάιο του 2006 η Εταιρεία θέτει σε λειτουργία το “Εργοστάσιο Οινοφύτων’’, μια νέα βιομηχανική μονάδα με αντικείμενο τις μηχανουργικές κατεργασίες και την παραγωγή σύνθετων μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων.

 

Έχοντας την Κατασκευή σαν κύριο τομέα δραστηριότητας η Εταιρεία προχωρά στη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με διάφορες βιομηχανικές μονάδες σε διεθνές επίπεδο συμμετέχοντας σε κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles