Εγκαταστάσεις

  • Η έδρα της ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ βρίσκεται στην οδό Παπάγου 10 στο Χαλάνδρι. Στον χώρο αυτό, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ στεγάζονται όλες οι διοικητικές και λειτουργικές (σχεδιασμός, μελέτες) υπηρεσίες.
  • Το παράρτημα του εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών και μηχανουργικών εργασιών της ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ βρίσκεται στην Θέση Μαδαρό Αγίου Θωμά στην ΒΙΠΕ Οινοφύτων -  σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 15.000 τ.μ., εκ των οποίων 1.500 τ.μ. είναι στεγασμένοι χώροι.

Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles