Μεταλλικές Κατασκευές

Η ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανέγερση σύνθετων μεταλλικών κατασκευών όπως

 

  • Σκελετούς κατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων

 

  • Φρεάτια ανελκυστήρων

 

  • Σκάλες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (διαφυγής, βιομηχανικές)

 

  • Στέγαστρα εξωτερικών χώρων

 

  • Προεκτάσεις χώρων & μεταλλικά πατάρια

 

Η βιομηχανική παραγωγή των παραπάνω κατασκευών λαμβάνει χώρα στην μονάδα της ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. Η διαδικασία γίνεται βάσει υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών με πιστοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης, καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και αξιόπιστους προμηθευτές και υλικά.

 

Ενδεικτικά Έργα Μεταλλικών Κατασκευών

Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles