ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος ή/και ως σύμβουλος σε εταιρείες της αλλοδαπής που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα παρέχοντας εξειδικευμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

  • Την Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς - Εντοπισμός ευκαιριών & απειλών, δυναμικών προγραμμάτων και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών.

 

  • Την Χάραξη Στρατηγικής - Κατάστρωση στρατηγικών σχεδίων δράσεως σε συνεργασία με τις εκπροσωπούμενες εταιρείες.

 

  • Την Προώθηση Προϊόντος - Προώθηση των πωλήσεων με παρουσιάσεις, καθώς και με άρθρα και δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένες εφημερίδες και κλαδικά περιοδικά.

 

  • Την εκπόνηση Μελετών  Βιωσιμότητος & Τεχνικές – Οικονομικές Μελέτες.

 

  • Την Ανάλυση της Νομοθεσίας - Παροχή διοικητικών και νομικών πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για την αποσαφήνιση και κατανόηση των σχετικών προβλέψεων.

 

  • Την Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς - Άμεση συμμετοχή ή παροχή βοηθείας για την προετοιμασία της προσφοράς σε απάντηση RFP του πελάτη.

 

  • Την Παράδοση των Προϊόντων και την Παροχή Υποστήριξης - Ενεργώντας σαν σύνδεσμος μεταξύ της εκπροσωπούμενης εταιρείας και του τελικού πελάτη στη χώρα, με αντίστοιχα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

 

  • Την Παροχή Βοηθείας στην Υλοποίηση της ΕΠΑ - Παροχή βοηθείας για την ανεύρεση και την επιλογή αξιόπιστων συνεργατών που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του τμήματος της εγχώριας συμπαραγωγής (Ελληνική Προστιθεμένη αξία) σε Εξοπλιστικά Προγράμματα.

 

  • Την Υλοποίηση Προγραμμάτων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων - Παροχή βοηθείας στην επιλογή εφικτών προγραμμάτων και την υλοποίηση αυτών σε περίπτωση κατακύρωσης ενός προγράμματος.

 

Πέραν της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ έχει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και οργάνωση ώστε να συμβάλει στην υλοποίηση προγραμμάτων και  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων Εταιρειών σε θέματα Κατασκευής, Συμπαραγωγής και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων.

Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles