Βιομηχανική Παραγωγή

Η ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ διαθέτει μονάδα μηχανουργικών κατεργασιών, κατασκευής μηχανημάτων και μεταλλικών προϊόντων, εξαρτημάτων και  ανταλλακτικών βιομηχανικού εξοπλισμού εργοστασίων, κεραμοποιείων, λατομείων.

 

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να παρέχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 

  • Την κατασκευή προϊόντων σε σειρά βάσει παραγγελιών – με προσαρμογή του μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλόγως των εκάστοτε απαιτήσεων και προδιαγραφών,  η Εταιρεία μας δύναται να παράγει ποικιλία μεταλλικών προϊόντών σε μικρές ή/και μεγάλες ποσότητες.     

 

  • Την αντίστροφη σχεδίαση προϊόντων βάσει δείγματος.

 

  • Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και κατασκευή πρωτοτύπων εξαρτημάτων και μηχανημάτων.

 

  • Την επισκευή εξαρτημάτων και ανταλλακτικών βιομηχανικού εξοπλισμού εργοστασιακών μονάδων.

 

  • Την επί τόπου αποστολή εξοπλισμένων συνεργείων για επισκευή, συντήρηση, τροποποίηση και εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού.

 

Ενδεικτικά βιομηχανικά προϊόντα.

Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles