ΜΕΛΕΤΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε οικοδομικά έργα και βιομηχανικά κτίρια.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Προκαταρκτικές μελέτες, τελικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για οικοδομικά  έργα και βιομηχανικά κτίρια. [Ύδρευση – Αποχέτευση – Θερμομόνωση – Θέρμανση – Ηλεκτρολογικά – Παθητική Πυροπροστασία – Ενεργητική Πυροπροστασία – Καύσιμο Αέριο – Ανελκυστήρα].
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών και άδειών λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

  • Σύνταξη τευχών οικοδομικών και τεχνικών έργων.

 

  • Σύνταξη προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος έργου.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Υλοποίηση όλων των κατηγοριών Η/Μ έργων σε οικοδομές και βιομηχανικά κτίρια και ειδικούς  χώρους.

 

  • Ανακαίνιση & διαμόρφωση χώρων.

 

  • Διαχείριση τεχνικών έργων,  επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής.

 

  • Υποστήριξη μετά την πώληση και συντήρηση εκτελεσθέντων έργων.  

 

  • Υλοποίηση turn key projects, με ανάληψη το συνόλου των δραστηριοτήτων από τις μελέτες μέχρι την παράδοση των εργασιών με χρησιμοποίηση εξειδικευμένων υποκατασκευαστών, ανάλογα με την φύση και τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος.
Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles